Terug

Over onsOver ons

De opdrachtgevers van ACTA zijn in veel gevallen organisaties in het publieke domein. Daarbij kunt u denken aan landelijke, provinciale of gemeentelijke overheden, maar ook aan culturele instellingen, bibliotheken, onderwijs, GGD’s en andere publieke organisaties.

 

Wat ons onderscheidt van andere bureaus is dat al onze consultants zélf leiding hebben gegeven of bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben gedragen in publieke organisaties en beschikken over “een schat aan ervaring”. Wij weten dan ook voor welke uitdagingen onze opdrachtgevers vaak staan.

 

Wij hebben zelf voor precies dezelfde problemen oplossingen gezocht. We weten dus waar je moet beginnen en hoe je ingewikkelde vraagstukken tot een goed einde brengt. We kennen de politieke en organisatorische complicaties waar het bestuur van publieke organisaties mee van doen heeft. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de persoonlijke banden met onze opdrachtgever. Het langetermijnbelang prevaleert in onze aanpak.

 

Je hebt mensen nodig die nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen met creativiteit tegemoet treden, maar die ook gevoel hebben voor politieke verhoudingen. Mensen die weten dat je in het openbaar bestuur samen de oplossingen moet vinden. Mensen met het hart op de juiste plek, waar je van op aan kunt en die gewoon ook van aanpakken weten. Zulke mensen zijn schaars maar ze zijn er wel. ACTA is al vele jaren actief binnen het publieke domein en beschikt over een zorgvuldig opgebouwd team van mensen, die op alle takken van sport  over de juiste kwaliteiten beschikken en inzetbaar zijn. ACTA maakt het verschil!

 

“ACTA: voor de ontwikkeling van mensen, organisaties, beleid en instrumenten”.


ACTA bestaat uit de volgende onderdelen: ACTA-Advies (publieke domein en bedrijfsleven), ACTA-Cultuur (overheid, gesubsidieerde instellingen, bibliotheken, theaters, musea e.d.) en ACTA-Direct (sociale domein, detachering, pay-rolling e.d.).