Terug

OrganisatiesMeerdaagse Begeleidingsprogramma's

Onze begeleidingsprogramma’s zijn gericht op visie- en strategieontwikkeling. Van daaruit komen onderwerpen aan bod als organisatieontwikkeling en organisatiecultuur, regieorganisatie, ketensamenwerking, transitiemanagement, Human Resource Management, bestuurlijk/ambtelijke samenwerking, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen e.d. De thema’s hierbinnen zijn strategie, verbinding, rollen en taken, medewerkers en organisatie en inzet van middelen. Op uw verzoek voeren we graag met u een intakegesprek en brengen we een "offerte-op-maat" uit.