Terug

Beleid & InstrumentenExpertmeeting

U heeft te maken met een complex vraagstuk waar veel stakeholders bij zijn betrokken vanuit verschillende belangen en perspectieven. Het bereiken van een goede en gedragen oplossing vraagt om inzet van veel partijen vanuit eigen expertise en een belangenafweging. Wij organiseren voor u een krachtig traject met sterke betrokkenheid van stakeholders en nodigen hen uit intensief mee te werken vanuit eigen expertise en erkende belangen. Aan het slot van dit traject presenteren wij de uitkomsten van een aantal sessies, onze bevindingen en conclusies en agenderen dit in de expertgroep. Dit traject wordt afgesloten met een eindrapportage met concrete aanbevelingen voor de oplossing, de communicatie, vervolgaanpak en de uitvoering. Op uw verzoek voeren we graag met u een intakegesprek en brengen we een "offerte-op-maat" uit.