Terug

Beleid & InstrumentenTransitiemanagement

Bij transitiemanagement gaat het om de inrichting van een procesgerichte aanpak bij complexe organisatievraagstukken. Het management dient daarbij niet doelgericht maar procesgericht te werk te gaan. De transities vinden plaats binnen netwerken. Transitiemanagement is op dit moment erg actueel bij de drie decentralisaties binnen het sociale domein. ACTA vervult de rol van transitiemanager bij diverse opdrachtgevers zoals in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, de regio Hellendoorn/Rijssen-Holten maar ook binnen het bedrijfsleven, zoals bij reintegratiebedrijven, binnen de culturele sector en in het onderwijs. Op uw verzoek voeren we graag met u een intakegesprek en brengen we een "offerte-op-maat" uit.