Terug

Beleid & InstrumentenMasterclass

Op het gebied van publiek-private samenwerking en subsidierelaties tussen de overheid en maatschappelijke instellingen is veel in beweging. De beschikbare middelen zijn beperkt, de ambities hoog, te maken keuzes indringend. Van alle partijen wordt een andere oriëntatie gevraagd op maatschappelijke vraagstukken en op de eigen rol.  Omzetten van heldere strategie naar concrete uitvoering eist meer discipline dan ooit. Wij bieden ondersteuning in de vorm van een reeks één-  en tweedaagse masterclasses waar ook uw eigen case aan de orde kan komen en dialoog met andere deelnemers verhelderend werkt. Voorbeelden zijn: maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk effect en social return, creëren van effectieve allianties en van strategisch naar operationeel beleid en werkplanning. Op uw verzoek voeren we graag met u een intakegesprek en brengen we een "offerte-op-maat" uit.Tweedaagse workshop 'De Bibliotheek als Concern' 9 en 30 maart 2016

Waarom investeren in een tweedaagse workshop?
Kan ik de wethouder Cultuur helpen door versneld e-boeken uit te gaan lenen? Wat kunnen we als partners in het bibliotheekstelsel betekenen voor de wethouder Sociaal Domein? En welke meerwaarde bieden we voor de wethouder Onderwijs?  Welke mogelijkheden zijn er om de steeds groter worden groep Zelfstandige Professionals beter te bedienen? Hoe kan de bibliotheek haar imago als betrouwbare informatiebron inzetten naast het vluchtige Internet en verdwijnende kranten?

Allemaal vragen die spelen in het managementteam van bibliotheekorganisaties. En waar liefst ‘vandaag nog’ actie op moeten worden ondernomen. Het vernieuwen van uw bedrijfsmodel, het verbreden van de dienstverlening door waardeproposities te gaan ontwerpen, dat is de uitdaging waar u voor staat.

Wij hebben een tweedaagse workshop ontwikkeld voor bibliotheekdirecteuren en hun innovatiemanagers, waarin deze onderwerpen centraal staan. De gemeenten zijn met zo’n 480 miljoen euro de grootste opdrachtgever en financier van het lokale bibliotheekwerk. Onze observatie is dat gemeenten nu nog in ruime meerderheid bereid zijn om binnen het stelsel te participeren in een proces van “samen heruitvinden”. Het is nu aan Bibliotheken om daarop in te spelen door maatschappelijk ondernemerschap te laten zien.

In coproductie met de VNG Academie hebben wij de afgelopen twee jaar vijf edities van onze Masterclasses “Investeren in Bibliotheekfuncties” gegeven. Circa zestig beleidsambtenaren Cultuur hebben daaraan deelgenomen. In algemene zin dragen zij het bibliotheekwerk een warm hart toe. Maar de roep om ambitieuze vernieuwing klonk tegelijkertijd in alle edities door.

Ondanks alle verschillende meningen over de vraag waarop de bibliotheek zich moet richten bij de vormgeving van haar toekomst, groeit wel het besef dat het klantperspectief voorop dient te staan. De verbreding van de dienstverlening is van groot belang. Blijft de vraag: hoe dat aan te pakken?

Het programma op hoofdlijnen
Wij hebben een tweedaags programma ontworpen. Op de eerste dag verdiepen we gezamenlijk het inzicht in de huidige situatie. Vervolgens gaan we handelingsperspectief ontwikkelen met behulp van enkele effectieve methoden uit de wetenschap van management en innovatie. Daarnaast nodigen we toonaangevende bestuurders uit die aangeven wat “heruitvinden” in hun praktijk betekent. Er is volop gelegenheid tot interactie, met begeleiders en met elkaar. Gewapend met deze kennis geven we een praktische opdracht mee die is gericht op het ontwerpen van waardeproposities voor uw bibliotheekpraktijk. Daar kunt u drie weken mee aan de slag.

Op de tweede dag delen we de ervaringen. We nodigen opnieuw een bestuurder en wetenschapper uit om hun ervaringen met een vergelijkbare opdracht te delen. Tijdens de tweede dag besteden we aandacht aan een nieuw bedrijfsmodel voor de lokale bibliotheek. Wat zijn herkenbare waardeproposities? Welke klanten wil de bibliotheek bedienen? Wat willen de gemeenten? Wat is de rol van de KB en andere partners in het stelsel? Het laatste deel van de dag staat in het teken van de praktische uitvoering van de plannen. Hoe kan ik projecten met een onduidelijke uitkomst toch plannen? Hoeveel tijd nemen we ervoor? Wie gaat het uitvoeren.

Wanneer vindt de workshop plaats en welke kosten zijn eraan verbonden?
De eerste workshop vindt plaats op woensdag 9 maart 2016, de tweede dag is woensdag 30 maart 2016. Er kunnen maximaal 8 bibliotheken meedoen waarbij we ervan uitgaan dat elke bibliotheek deelneemt met twee personen (typisch de directeur en meest betrokken stafmedewerker). Bij voldoende inschrijvingen organiseren we verschillende workshops waarbij we profielen van de bibliotheken zo goed mogelijk matchen. De workshop zal worden begeleid door:

- Peter van Eijk, Managing Partner PBF
- Hans Veen, Adviseur en Interim manager ACTA-Advies
- Prof. Bart Nieuwenhuis, Managing Partner PBF, Hoogleraar Universiteit Twente

De kosten voor deelname bedragen € 1900, - per bibliotheekorganisatie. De workshops vinden plaats in Utrecht.

Aanmelden voor de Masterclass is mogelijk door onderstaand formulier in te vullen.
Wilt u eerst meer informatie over de Masterclass, dan kunt u contact opnemen met Hans Veen op telefoonnummer +31 (0)6 5045 6538 of via hveen@acta-advies.nl